Ispitni rok za Modeliranje poslovnih pravila

Ispitni rok za Modeliranje poslovnih pravila

Objavljeno, 11.11.2019.

Ispitni rok iz kolegija Modeliranje poslovnih pravila biti će 21.11.2019. u 16:00 sati.