Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Objavljeno, 23.1.2018.

U najavi je natječaj “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP”.

Kratak opis natječaja:
Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima. Potiču se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 3. travnja 2018. do 29. lipnja 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna. Ukupna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000, kuna.

Ostale informacije možete pročitati na navedenom linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/