Kontakt

KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.

Ulica Franje Tuđmana 20
48260 Križevci-Hrvatska

Direktorica Jelena Velić, dipl.iur.

Telefon: +385 48 617 681
Mobitel: +385 95 3935 799
E-mail: direktor@kpc.hr.

Luka Nemčić, bacc.oec.

Telefon: +385 48 617 680
Mobitel: +385 95 3935 797
E-mail: luka.nemcic@kpc.hr