NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Objavljeno, 6.7.2018.

Status: Otvoren od 27.06.2018. do 13.12.2018.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda, ruralni razvoj

Prijavitelji: Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja:  279.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Za ovaj Natječaj je rezervirano 279.000.000,00 kuna.

Aktivnosti prihvatljive za potporu su:

– kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,

– kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU,

– operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a,  a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00:00 sati.

 

Detaljnije možete pogledati: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava