O nama

Vizija :

 Biti središte znanja, iskustva, inovativnih riješenja, razvojno orjentirani, na usluzi gospodarstvu i poduzetnicima

 Misija : 

 1. stvaranje novih poduzetnika kroz poticanje poduzetništva  u Gradu Križevcima i potpora poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih projekata
 2. otvaranje novih radnih mjesta i poticanja razvoja novih  proizvoda konkurentnih na svjetskom tržištu.
 3. pomaganje inovatorima i mladim poduzetnicima u realiziranju i komercijalizaciji njihovih inovacija i poduzetničkih projekata.
 4. stvaranje pozitivne klime u društvu  za razvoj poduzetništva  i razvoj novih proizvoda
 5. razvijanje stručnog, tehničkog, poslovnog samopouzdanja u uvjetima globalizacije.

 

RAZVOJNI CENTAR I TEHNOLOŠKI PARK KRIŽEVCI

Svijet  poduzetništva, znanja, inovacija i gospodarskog razvoja u Križevcima

 

Što je Razvojni centar i tehnološki park Križevci (RC-TP)

RC-TP je poslovna organizacija osnovana sa zadatkom da potiče  poduzetništvo, inovacije i gospodarski razvoj u Križevcima te kao inkubator pomaže malim poduzetnicima u početnoj fazi razvoja. RC-TP realizira zadatke iz  Strategije razvoja Grada Križevaca 2013. do 2018. godine, što je opisano u Mjeri 1.4. Poticanje poduzetničke klime i Mjeri 1.5 Razvoj poslovne infrastrukture

Razvojnim centrom i tehnološkim parkom  upravlja poduzeće Križevački poduzetnički centar d.o.o.

 

Veličina

RC-TP djelovati će u pet objekata  bivše vojarne Stjepan Lacković, u središtu Križevaca na ukupnoj površini od 8.490 m2.

Četiri  zgrade (A,B,C,D), ukupne površine 5.135 m2 imaju moderno uređen prostor za novoosnovane i postojeće tvrtke, s vlastitim priključkom struje, vode, plina, telefona, Interneta, sa  sanitarnim čvorom i sl. Podijeljene su u module različitih površina koje će mali i srednji poduzetnici koristiti pod povoljnim uvjetima.

Svaki modul ima zaseban ulaz s kolno-pješačke površine i mogućnost priključenja u sustav  grijanja i hlađenja. Projektom je osigurano 6 modula različitih veličina koji se mogu spajati u ovisnosti od tehnoloških potreba pojedinog korisnika.

U zgradi E, ukupne površine od 3.175 m2  nalaziti će se istraživački laboratorij i zajednički sadržaji za poduzetnike – sobe za sastanke, konferencijska dvorana, oprema za umnožavanje, projekcije i sl. U toj zgradi biti će i uredi uprave, posebni uredi poduzetnika, kafić, izložbeni prostor, za nove proizvode i inovacije poduzetnika iz Tehnološkog parka, recepcija i sl.

 

Nositelj i investitor Projekta i partneri

Nositelj i investitor projekta izgradnje i osnivanja Razvojnog centra i tehnološkog parka je Grad Križevci. Partneri u Projekt su Visoko gospodarsko učilište Križevci i Križevački poduzetnički centar koji će biti nositelj razvoja poduzetničkih usluga i upravljati s RC-TP.

 

Kako je projektiran, financiran i odobren RC-TP

Projekt „Razvojni centar i tehnološki park Križevci“ izabran je kao najbolji projekt među 32 projekta koji su se natjecala u prvom krugu i nakon izrade studije izabran je kao najbolji projekt između 7 projekata  koji su ušli u drugi krug.

 

Projekt je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ i odobreno mu je financiranje u iznosu od 33.817.117,60 kuna.

 

Ovaj projekt je dio programa „Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj“ koji za cilj ima podići razinu konkurentnosti poduzeća sjeverozapadne Hrvatske na temelju „pametne“ specijalizacije regije i podizanja kompetencija stanovništva.

U Projektu je definiranu da će RC-TP će stvoriti infrastrukturne preduvjete i inovativno poslovno okruženje koje de omogućiti otvaranje novih poduzeća i poticati održivi rast i konkurentnost postojećih poduzeća u ključnim perspektivnim, dinamičnim gospodarskim granama Sjeverozapadne Hrvatske.

 

Rok dovršetka Projekta je rujan 2016. godine.

 

Zašto Križevci trebaju tehnološki park

Križevci trebaju tehnološki park da potiče osnivanje velikog broja novih malih, privatnih poduzeća te rast i razvoj postojećih, potiče stvaranje novih radnih mjesta i kroz uspješno poslovanje poduzeća povećava prihod Gradu.

Otvaranje novih radnih mjesta smanjivati će iseljavanje iz Križevaca i mladima otvarati perspektive života i osnivanja svojih obitelji u Križevcima.

Zašto bi neki poduzetnik iz drugog grada došao u RCTP

RCTP želi privući poduzetnike iz ostalih krajeva, posebno iz Zagreba  da dođu u Križevce pružajući im odlične poslovne i radne uvjete, smanjene troškove poslovanja s manjim prirezom, dobru prometnu povezanost s okolnim gradovima i mjestima, te punu podršku  gradske Uprave.

 

Ciljevi djelovanja RC-TP

 1. povećati broj novootvorenih radnih mjesta
 2. povećati broj poduzetnika koji imaju izvozni potencijal u Gradu Križevcima
 3. povećati broj novih, na svjetskom tržištu konkurentnih proizvoda stvorenih na osnovi vlastitog razvoja
 4. ostvariti vezu sa Veleučilištem i ostalim  znanstvenim institucijama
 5. postati središte umrežavanja potpornih institucija na širem gospodarskom prostoru

 

Kako će ostvariti te ciljeve

Ciljevi će se ostvariti u tehnološkom parku kroz složeni proces „stvaranja, rasta i razvoja poduzetnika“ koji počinje već u srednjoj školi, nastavlja se na fakultetima, ulazi u tehnološki park kroz fazu inkubacije, rasta i razvoja i nastavlja i nakon izlaska iz tehnološkog parka.

U tom procesu će se:

 • poticati i pomagati osnivanje novih, malih privatnih poduzeća
 1. djelovati u školama i fakultetima
 2. informirati ljude o poduzetništvu
 3. pripremati i obrazovati za poduzetništvo

 

 • poticati i pomagati rast i razvoj postojećih poduzeća
 1. postojećim poduzećima pružati potporu u razvoju kroz obrazovanje, marketinšku pomoć, nastupe na tržištu, sajmovima, kredite i sl.
 2. programi uvođenje sustava kvalitete po ISO 9001:2000
 3. programi restrukturiranja poduzeća, uvađanja novih metoda rada, nove organizacije i novih tehnologija

 

 • poticati i pomagati stvaranje inovacija, razvoj i inoviranje proizvoda
 1. s poticanjem stvaranja invatora početi u školama i fakultetima
 2. kreirati projekt „komercijalizacija inovacija” i pružati potporu inovatorima od ideje do nastupa na tržištu
 3. potpora kroz programe povećanja konkurentnosti
 4. transfer tehnologije od znanstvenih institucija prema poduzetništvu
 5. suradnja sa znanstvenim institucijama na razvojnim projektima

 

Djelovanje RC-TP

RC-TP Križevci će:

 1. pružati poduzetnicima – poslovni prostor za rad,
 2. poticati razvoj poduzetništva – kroz promidžbu, predavanja i sl.,
 3. pomagati u osnivanju poduzeća –  savjetima, edukacijom, potporama
 4. pružati potporu u rastu i razvoju- mentorstvom, poslovnim savjetima, smanjenjem troškova, marketingom, poslovnom edukacijom, potporama,
 5. pružati potporu u procesu razvoja novog proizvoda i povećanju konkurentnosti – uspostava sustava kvalitete, unapređenje poslovanja, dobivanja atesta i certifikata, unapređenje organizacije i upravljanja,
 6. osposobljavati  za nastup na svjetskim tržištima – nastupi na sajmovima, učenje stranih jezika, pravila poslovanja na stranim tržištima itd.,
 7. voditi programe stvaranja, razvijanja, nagrađivanja i komercijalizacije inovacije,
 1. pomagati poduzetnicima u prijavi na domaće i EU natječaje,
 1. surađivati sa znanstvenim institucijama na razvojnim projektima,
 2.  surađivati na izradi strateških, razvojnih gospodarskih projekata Križevaca.

   U RC-TP će djelovati

 1. potencijalni poduzetnici, u predinkubacijskoj fazi,
 2. novi poduzetnici-početnici,
 3. poduzetnici u fazi rasta i razvoja iz Križevaca,
 4. poduzetnici u fazi rasta i razvoja – koje treba privlačiti da dođu u Križevce iz nekih drugih sredina.

 

Što poduzetnici dobivaju u RC-TP

 1. Mentorstvo i konzalting – savjeti u poslovanju i stalna pomoć
 2. Smanjeni troškovi smještaja
 3. Korištenje infrastrukture – Internet / intranet, sobe za razgovore, oprema za umnožavanje, projektori i sl.
 4. Pomoć u marketingu – nastup na izložbama, zajednička WEB stranica, zajednički prospekti, emisije na TV, radiju, članci u novinama
 5. Projekt upravljanja kvalitetom po ISO 9000
 6. Potpore za inovacije – zajednički nastupi na inovacijama i potpore za komercijalizaciju
 7. Zajednički projekti i klasteri – suradnja na većim projektima
 8. Poslovno obrazovanje
 9. Sinergija sustava – stimulativna, radna, razvojna, inovatorska okolina
 10. Poticajnu, kreativnu i stimulativnu radnu okolinu