O projektu

Razvojni centar i tehnološki park Križevci

Grad Križevci je nositelj projekta ”Razvojni centar i tehnološki park Križevci”, kojega sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a putem Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Prioritetne osi 1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1. Podrška razvoju infrastrukture.

Provedba projekta počela je 01. listopada 2014. godine, a završila 30. rujna 2016. godine, odnosno trajala je 24 mjeseca. Uz Grad Križevce, u provedbi projekta sudjelovali su i projektni partneri Visoko gospodarsko učilište u Križevcima te Križevački poduzetnički centar d.o.o. kao upravitelj Razvojnog centra i tehnološkog parka.

Ukupni prihvatljivi izdaci po projektu iznose 34.214.000,00 kn. Europska unija nositelju projekta Gradu Križevcima odobrila je iznos od 33.817.117,60 kuna. Zbog povećanja vrijednosti građevinskih radova, u toku provedbe projekta,  došlo je do povećanja ukupne vrijednosti projekta na 37.577.369,22 kn. Razliku do ugovorenog iznosa osigurao je Grad Križevci.

Najznačajniji dio proračuna projekta utrošen je na izgradnju zgrade Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci (u daljnjem tekstu: RCTP Križevci) na prostoru bivše vojarne u centru grada Križevaca, gdje je pri završetku nova upravna zgrada sa svim pripadajućim sadržajima, koja povezuje postojeće 4 rekonstruirane zgrade te gdje će biti smješteni znanstveno-istraživački laboratorij i prostori u kojima će se obavljati djelatnost malih i srednjih poduzetnika.

RCTP omogućit će malim i srednjim poduzetnicima korištenje poslovnih prostora i raznih oblika poslovnih usluga u svrhu unapređenja i razvoja njihova poslovanja, a fokusiran je na unaprjeđenje poduzetništva i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija kod malih i srednjih tehnoloških poduzeća specijalizacijom zaslijedeće sektore :

 • prehrambene,
 • metaloprerađivačke,
 • drvoprerađivačke
 • ICT industrije

Poduzetnicima iz navedenih sektora omogućiti će se:

 1. korištenje moderne infrastrukture
 2. podrška za rast start-upovima
 3. prijenos  inovacija  i  povezivanje  sa  R&D  centrima

Svrha projekta

Svrha projekta je razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture s ciljem poticanja inovacija i povoljne poduzetničke klime, te razvoja poduzetništva kao glavnog pokretača regionalnog razvoja. Javni sektor može značajno doprinijeti uspjehu privatnog, stvarajući povoljne uvjete i okolinu za inovacije te rast i razvoj, što se ovim projektom i čini. Problem je što MSP u Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno nemaju tehnološki opremljenu lokaciju sa kvalitetnom infrastrukturom na kojoj bi mogli razvijati i unapređivati svoj inovacijski i istraživački potencijal. Realizacijom projekta Razvojni centar i tehnološki park Križevci, MSP-ovi u županiji i gradu te potencijalni poduzetnici imat će kvalitetnu infrastrukturu i podršku za razvoj i unapređenje svojih inovacijskih i istraživačkih potencijala. Inovacije su jedan su od najvažnijih stupova za uspostavljanje konkurentnog gospodarstva. Hrvatska je na 25. mjestu od 34 europske zemlje.

Opravdanost projekta 

Opravdanost projekta – stvorit će se infrastrukturni preduvjeti i inovativno poslovno okruženje koje će potaknuti rast malih i srednjih poduzeća, održivi razvoj i konkurentnost kako postojećih, tako i novoosnovanih poduzeća kako u Hrvatskoj.  Projektom će omogućiti dodatni razvoj industrijske proizvodnje u ključnim gospodarskim granama SZ Hrvatske utemeljene na vrhunskim tehnološkim procesima. Ključne grane: metaloprerađivačka industrija, prehrambena industrija s biotehnologijama, informacijsko-komunikacijske tehnologije, obnovljivi izvori energije, drvna industrija, kreativne industrije, nanotehnologija. Realizacijom projekta daje se podrška razvoju konkurentnog gospodarstva, te se daje doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju.

Opći cilj

Opći cilj projekta je podići razinu konkurentnosti poduzeća SZ Hrvatske na temelju „pametne“ specijalizacije regije i podizanja kompetencija stanovništva te pokrenuti održivi ekonomski rast, pozitivnu poduzetničku klimu i rast zapošljavanja na širem području Križevaca (Koprivničko-križevačka županija) s orijentacijom na djelatnosti visoke dodane vrijednosti i izvoz.

Specifični cilj

Specifični cilj je stvoriti uvjete – infrastrukturu, organizacijske, institucionalne i profesionalne kapacitete – za poticanje poduzetništva, istraživanja, razvoj i inovacije malih i srednjih tehnoloških poduzeća iz sektora prehrambene i metaloprerađivačke industrije uz tijesnu suradnju s visokom i srednjim školama koje djeluju na području Grada Križevaca.

Ciljane skupine

 1. Mala i srednja poduzeća – pristup suvremenim znanjima i uslugama za tehnološki razvoj, međusobnom umrežavanju i povezivanju sa znanstvenom sferom i tržištem.
 2. Zaposleni u sektoru – mogućnost stjecanja novih vještina i znanja da ojačaju svoje kompetencije, konkurentnost u poduzeću i na tržištu rada.
 3. Obrazovne i istraživačke institucije – mogućnost direktnog i lakšeg kontakta s gospodarstvom u smislu prijenosa inovacija, pristupa suvremenim istraživačkim kapacitetima i laboratorijima, komercijalizaciji dostignuća, zajedničkim projektima istraživanja, ali i mogućnost razvoja i poboljšanja postojećih i novih obrazovnih programa, povezanost znanosti i prakse.
 4. Učenici i studenti – izvođenje prakse i stjecanje kontakta s poduzetništvom i poduzetničkom klimom. Razvijene poduzetničke vještine i praktična iskustava omogućuju istima bolju poziciju na tržištu rada nakon završetka obrazovanja.

Cijeli projekt će imati utjecaj na razvoj malog i srednjeg poduzetništva i biti će generator novih ideja i inovacija koje će potaknuti razvoj gospodarstva ove regije.

http://www.strukturnifondovi.hr/

 

KONTAKT informacije o projektu:

Darko Masnec, pročelnik UO za gospodarstvo i financije
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, Križevci
Tel: 048/628-943
Mob: 091/1720-963
Mail: financije@krizevci.hr