Projektne aktivnosti

1. Upravljanje projektom

Rezultat: Koordinacija provođenja svih projektnih aktivnosti unutar zadanih financijskih i vremenskih ograničenja

Odgovoran: Grad Križevci i Križevački poduzetnički centar d.o.o.

2. Izgradnja

2.1. Provedba javne nabave za građevinske radove, opremu i usluge

2.2. Izgradnja/rekonstrukcija projekata

2.3. Inženjering i nadzor

Rezultat: Izgrađeni i rekonstruirani objekti obuhvaćeni projektom

Odgovoran: Grad Križevci i Križevački poduzetnički centar d.o.o.

3. Opremanje

3.1. Osnovno opremanje

3.2. Opremanje specijalističkom tehnološkom opremom

Rezultat: Centar opremljen specijalističkom tehnološkom opremom

4. Usluge

4.1. Razvoj novih usluga i formiranje/jačanje institucije za upravljanje

4.2. Edukacije

4.3. Informiranje i promocija

Rezultat: Razvijene 3 nove usluge; 2 osobe sa stečenim novim znanjem, kompetencijama i osposobljeni za upravljanje centrom, nuđenje laboratorijskih usluga i konzalting; uspostavljen i operativan Razvojni centar i tehnološki park Križevci