Objavljen natječaj LAG-a „Prigorje“ za tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Objavljen natječaj LAG-a „Prigorje“ za tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Objavljeno, 17.7.2020.

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE” raspisala je 5. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola); udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) te vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Prihvatljivi korisnici moraju imati sjedište/prebivalište na području LAG-a “PRIGORJE”.

Projektni prijedlozi mogu se prijaviti od 28. srpnja 2020. do 26. kolovoza 2020. godine.

Intenzitet potpore je do 100%, dok visina javne potpore po projektu iznosi najviše 35.000 €, odnosno 260.382,50 HRK.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Tekst natječaja i pripadajuće obrasce i priloge možete pronaći OVDJE.