Objavljen otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Objavljen otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Objavljeno, 11.5.2020.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Sredstava su namijenjena je za:

  • obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15),
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

  • polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna,
  • pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna,
  • polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna,
  • pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
  • prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine,
  • polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna,
  • izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.05. do 30.10.2020. ili do iskorištenja sredstava.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte.

Više informacija dostupno je OVDJE.