Održan radni sastanak Partnera na projektu  „Pomozimo jedni drugima II“

Održan radni sastanak Partnera na projektu „Pomozimo jedni drugima II“

Objavljeno, 8.2.2017.

 

Dana 7.02.2017. u Maloj vijećnici grada Križevaca, održan je sastanak na kojem su prisustvovali svi predstavnici Partnera koji sudjeluju u projektu „Pomozimo jedni drugima II“. Prezentaciju je održala zamjenica direktora Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o., Kristina Vrhovec Žohar, koja u okviru projekta „Pomozimo jedni drugima II“, obnaša funkciju asistenta projektnog menadžera.

U prezentaciji je dan rezime dosadašnjih aktivnosti u projektu, prikazane su nove okolnosti i izmjene u projektu izazvane primjenom Porezne reforme te zamjene pomoćnika u nastavi za vrijeme korištenja bolovanja i predstavljene su aktivnosti u narednom periodu.