Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Objavljeno, 16.7.2019.

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ujednačuju se procedure i provedba postupaka dodjele potpore iz mjera Programa ruralnog razvoja, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera. Jedinstveni pravilnik smanjuje administrativno opterećenje te zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim Pravilnikom propisuje se i objava natječaja na e-savjetovanju prije same objave kako bi svi zainteresirani dionici imali pravo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11261

Pozivamo sve zainteresirane dionike da nam dostave konstruktivne komentare odnosno prijedloge, koji će doprinijeti izradi konačne verzije Pravilnika.

Portal e-savjetovanja pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a rok za dostavu komentara je završno sa 9. kolovoza 2019. godine.