Posjeta delegacije Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije i grada Samobora

Posjeta delegacije Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije i grada Samobora

Objavljeno, 30.11.2016.

Dana 28.11.2016 godine kompleks Razvojnog centra i tehnološkog parka i grad Križevce posletila je delegacija Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije  te delegacija grada Samobora radi davanja znanja u provedbi ovakvog projekta, davanja savjeta na koji način su Križevci uspjeli realizirati ovakav grandiozan projekt te radi razgledavanja Razvojnog centra i tehnološkog parka.

Prilikom posjete, delegaciju je primio i pozdravio gradonačelnika grada Križevaca, g. Branko Hrg sa svojim suradnicima, te je izrazi želju da će iskustva koja će njegovi suradnici prenjeti delegaciji biti korisna u realizaciji njihovih projekata.