Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasina goveda

Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasina goveda

Objavljeno, 10.8.2018.

Hrvatska poljoprivredna agencija objavila je Javni poziv za provedbu mjere “Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda” iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se proizvođačima mlijeka nastoji olakšati nabava steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivrednici koji su:

  • upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ ili mliječnih pasmina goveda i koriste ih u proizvodnji mlijeka i krave su evidentirane u JRDŽ-u prije objave ovog Poziva
  • nemaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske
  • nisu poduzetnici u teškoćama

NAPOMENA: Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti prihvatljiv korisnik potpore iz ove mjere.

Uvjeti prihvatljivosti grla:

  • uzgojno valjane steone junice mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda upisane u glavni dio matične knjige pasmine goveda u Republici Hrvatskoj ili iz zemlje koje dolaze
  • osigurane od trenutka dolaska na gospodarstva

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000.00 kn u jednoj kalendarskoj godini.

Rok za podnošenje prijava na ovaj poziv je do 1.listopada 2018. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.