Potpore HZZ

Potpore HZZ

Objavljeno, 8.5.2020.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA (HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE)

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi Mjere aktivne politike zapošljavanja pod nazivom „Od mjere do karijere“.

Obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano Koronavirusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje svoje aktivnosti usmjerava na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/ sektorima koji su najugroženiji. Kako bi se radnicima osigurala radna mjesta, odnosno ostanak u zaposlenosti HZZ uvodi novu mjeru:  Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19).

Privremeno se obustavlja dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni radovi. Nastavlja se provedba sljedećih mjera: Potpore za očuvanje radnih mjesta, Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, te Stalni sezonac.

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

Cilj mjere – poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

Trajanje mjere – 12 mjeseci

Financiranje mjere – sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Potpore za usavršavanje su državne potpore koje se dodjeljuju kako bi se potaknulo daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentosti. Dostupne su poduzetnicima koji djeluju profitno.

Cilj mjere- poticanje daljnjeg obrazovanja zaposlenika sufinanciranjem troška usavršavanja radnika kod poznatog poslodavca.

Trajanje mjere – do 6 mjeseci

Financiranje mjere – sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000,00 kn.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda. Potpore za proširenje poslovanja su potpore koje se dodjeljuju poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te su dokazali da su ispunili sve obveze prema zavodu

Cilj mjere

a) Potpore za samozapošljavanje – financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

b) Potpore za proširenje poslovanja – financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće poslovanje

Trajanje mjere – 12 mjeseci

Financiranje mjere

a) Potpore za samozapošljavanje do 100.000,00 kn

b) Potpore za proširenje poslovanja do 55.000,00 kn

OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH I ZAPOSLENIH

Obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba je mjera koja se provodi s ciljem povećanja zapošljivosti nezaposlenih osoba te smanjivanja nerazmjera ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada.

Cilj mjere

a) Obrazovanje nezaposlenih – povećanje razine zapošljivosti nezaposlenih osoba upućivanjem u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja u traženim zanimanjima i sukladno razvoju tržišta rada.

b) Obrazovanje zaposlenih – povećanje razine konkurentnosti i stručnosti zaposlenih osoba upućivanjem u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja sukladno razvoju tržišta rada.

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja – podizanje razine zapošljivosti i konkurentnosti osoba bez završene osnovne škole   stvaranjem uvjeta za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja.

d) Aktivacijski program – osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada.

Trajanje mjere

a) Obrazovanje nezaposlenih – prosječno 6 mjeseci

b) Obrazovanje zaposlenih – prosječno 6 mjeseci

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja – prosječno 24 mjeseca

d) Aktivacijski program – ukupno trajanje programa do 2 mjeseca, broj pojedinačnog sudjelovanja kandidata do 15 dana

Financiranje mjere

a) Obrazovanje nezaposlenih – 100% troška obrazovanja obrazovnoj ustanovi; troškovi liječničkih pregleda

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć

b) Obrazovanje zaposlenih – 100% troška obrazovanja obrazovnoj ustanovi; troškovi liječničkih pregleda

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja – polazniku za vrijeme osnovnog obrazovanja trošak prijevoza (do 1.400,00 kn)

Polazniku za vrijeme stručnog osposobljavanja s ciljem stjecanja javne isprave troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć;  Poslodavcu trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti (do 18.000 kn), trošak mentorstva (do 1.500,00 kn) i trošak liječničkog pregleda

d) Aktivacijski program – polazniku troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć

OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera koja se provodi s ciljem osposobljavanja nezaposlenih osoba za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta te može rezultirati potvrdom poslodavca o usvojenim znanjima i vještinama ili javnom ispravom u slučaju da se teorijski dio osposobljavanja obavlja u obrazovnoj ustanovi.

Cilj mjere

a) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca – osposobiti i usavršiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

b) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti – osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

c) Osposobljavanje/usavršavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poduzetničke potporne institucije (poduzetnički inkubatori i razvojne agencije) – osposobiti i usavršiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

d) Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog Iseljeništva – osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Trajanje mjere do 6 mjeseci za sve podmjere.

Financiranje mjere

a) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć; Poslodavcu – trošak mentorstva (do 1.500,00 kn)

b) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć; Poslodavcu – trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti   (do 18.000,00 kn), trošak mentorstva (do 1.500,00 kn) i trošak liječničkog pregleda

c) Osposobljavanje/usavršavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poduzetničke potporne institucije (poduzetnički inkubatori i razvojne agencije)

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć; Poslodavcu – trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji (do 18.000,00 kn)

d) Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog Iseljeništva

Polazniku koji se nalazi u evidenciji nezaposlenih – troškovi prijevoza (do 1400kn) i novčana pomoć.

Polazniku koji se ne nalazi u evidenciji nezaposlenih – troškovi prijevoza (do 1400 kn) i novčana isplata.

Poslodavcu – trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti (do 18.000,00 kn), trošak mentorstva (do 1.500,00 kn), trošak liječničkog pregleda, uplata obveznih doprinosa zdravstvenog osiguranja, troškovi zdravstvenog osiguranja, troškovi prijevoda i priznanja inozemne svjedodžbe ili diplome

MJERE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA / PRIPRAVNIŠTVA

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu.

CILJ MJERE

a) u realnom sektoru – poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

b) u javnom sektoru – poticanje zapošljavanja uz ugovor o radu osoba bez staža osiguranja u javnom sektoru.

TRAJANJE MJERE – 12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

a) u realnom sektoru – 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i 50% troška prijevoza.

b) u javnom sektoru – 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća.

Trošak stjecanja pedagoških kompetencija za pripravnike koji se zapošljavaju u prirodoslovno-matematičko-informatičkom i tehničkom području u iznosu do 10.000,00 kn.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Mjera se ne provodi u 2020. godini, izvršavanje preuzetih obveza iz prethodnih godina.

OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE ODGOVARAJUĆEG RADNOG ISKUSTVA (30+)

Mjera se ne provodi u 2020. godini, izvršavanje preuzetih obveza iz prethodnih godina.

JAVNI RAD

Javni rad je mjera čiji se program temelji na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.

Cilj mjere – uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada

Trajanje mjere – 6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Financiranje mjere – financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.732,82 kn za prvu skupinu, odnosno 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 2.366,41 kn za drugu i treću skupinu.

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19).

Cilj mjere

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) – očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta – očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju te stjecanje potrebnih znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva – očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

Trajanje mjere

  1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta: do 6 mjeseci.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva: najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

Financiranje mjere

  1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)  
  2. iznos od 3.250,00 kuna za mjesec ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
  3. iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta – isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Način financiranja: Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.366,41 kn za 2020. godinu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

STALNI SEZONAC

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Cilj mjere – financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Trajanje mjere – 6 mjeseci, uz mogućnost produžetka za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19)

Financiranje mjere

  • Poslodavcu – 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
  • Nakon isteka prvih šest mjeseci za poslodavce koji već koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19) 100% troška produženog osiguranja.
  • Korisniku – novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Nakon isteka prvih šest mjeseci za osobe koje su koristile mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19) 50% neto iznosa minimalne plaće u iznosu od 1.625,00 kn (Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada NN 32/2020).