Prezentacija trajnog poziva “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza II”

Prezentacija trajnog poziva “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza II”

Objavljeno, 7.2.2019.