Prezentacijama HBOR-a i FZOEU-a započeo tjedan poduzetništva u RCTP-u Križevci

Prezentacijama HBOR-a i FZOEU-a započeo tjedan poduzetništva u RCTP-u Križevci

Objavljeno, 14.10.2019.

Dana 14.10.2019. u kongresnoj dvorani u Razvojnom centru i tehnološkom parku započeo je tjedan poduzetništva. Današnja predavanja održale su Senka Jurković predstavljajući HBOR i Irena Dubravec predstavljajući FZOEU. Gospođa Jurković prezentirala je o načinima kreditiranja, financiranjima infrastrukturnih projekata, projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti javnog sektora, financiranjima EU projekata javnog sektora, ESIF kreditima za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora, ESIF kreditima za modernizaciju javne rasvjete. Gospođa Dubravec je održala prezentaciju na temu  Sufinanciranje FZOEU javnog sektora u primjeni koncepta ”pametni gradovi i općine” Uloga poduzetništva i druge inicijative.