Razvojni centar i tehnološki park Križevci

Razvojni centar i tehnološki park Križevci

Objavljeno, 2.11.2017.

Održano predavanje/radionica o upotrebi prvog hrvatskog superračunala „BURA“ na sveučilištu u Rijeci u poslovanju gospodarskih subjekta.

Predavanje je održao prof.dr.sc.Zlatan Car, voditelj odsjeka za napredno modeliranje i računanje.

Predstavio je projekt izgradnje superračunala na sveučilištu u Rijeci, motive za pokretanje projekta, njegovu snagu, te mogućnosti suradnje gospodarskih subjekata i njihovo korištenje superračunalne infrastrukture u poboljšanju svog redovnog poslovanja.

Na predavanju je istaknuto kome bi od poslovnih subjekata korištenje ovakve infrastrukture moglo biti od koristi, na koji način se upotrebom ove infrastrukture poboljšava konkurentska prednost, te u konačnici, na koji način se ovom suradnjom dolazi do inovativnih poslovnih modela i stvaranja profita.

Primjer iz prakse koji je obrađen i koji daje sliku na koji način realni poslovni sustav može upotrebom ovakve podrške imati koristi u praksi je primjer trodimenzionalne vizualne demonstracije organizacije proizvodnog poduzeća sa N radnih mjesta.

Na obrađenom primjeru je bio prikazan model novog proizvodnog pogona gdje je bilo potrebno sve elemente proizvodnje uklopiti u funkcionalan sustav na način da su elementi sustava bili : ergonomija (visine transportnih linija, kritični putevi, križanje procesa), slijed proizvoda, najkraće linije i ostali elementi.

Na ovaj način je moguće sustav testirati u virtualnom svijetu, prije početka investicije i optimirati ga bez opasnosti da je potrebno nakon puštanja linije u pogon naknadno mijenjati sustav zbog nekog elementa. Sustav se može testitrati u realnom vremenu sa međudjelovanjem tisuća međusobnih elemenata kako bi se pronašle kritične točke i optimirao sustav.

Ovaj sustav ima primjene u mnogim drugim granama poslovanja od kojih ćemo nabrojiti samo neke :

  • Opsežni i kompleksni izračuni (statika složenih građevina)
  • Modeliranja u realnom vremenu (izmjena konstrukcijskih modela u realnom vremenu prema grafovim aopterećenja)
  • VR (virtual reality) – razvoj sustava virtualne stvarnosti gdje je potreban izračun velikog broja poligona
  • Informatika – data mining, deep learning, izračuni trendova na velikoj masi podataka, analiza „big data“
  • i slično …….

Ovim predavanjem je pokrenuta suradnja Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci sa Sveučilištem u Rijeci te će ovakvih i sličnih događanja biti i  budućnosti.