Seminari za poduzetnike početnike

Seminari za poduzetnike početnike

Objavljeno, 12.8.2016.

Temeljem programa za poticanje inovacijskih djelatnosti unutar Razvojnog centra i Tehnološkog Parka Križevci, organiziramo dva seminara za poduzetnike početnike.

Termini održavanja seminara za poduzetnike početnike, ali i za sve druge zainteresirane su :

15. i 16.9.2016
22. i 23.9.2016

Seminari će se održati u novo otvorenim prostorima Razvojnog centra i Tehnološkog Parka Križevci.