Svibanj

• Juras – etička banka i plasmani prema gospodarstvu
• Seminar KPC – edukacija u gospodarstvu, financije i računovodstvo