Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Objavljeno, 13.3.2018.

Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave,vrtići

Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Status: otvoren, od 08.03.2018. do 31.12.2018.

Sažetak:

U okviru operacije ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/