Poslovna edukacija

Tokom cijele godine organiziramo edukacije prema potrebama i interesima naših korisnika. Osim aktualnih tema, organiziramo i seminare i edukacije za tvrtke koje svojim zaposlenicima i korisnicima žele prenijeti najnovija znanja u određenim segmentima.