Poslovno savjetovanje

RCTP organizira i provodi poslovno savjetovanje u vidu komercijalizacije novih proizvoda (start-up konzalting), izrade poslovnih planova, investicijskih planova i studija izvedivosti, pripreme projekata za su/financiranje, bespovratna sredstva iz HR i EU izvora (fondovi, ministarstva, gradovi i općine…), priprema dokumentacije za ishođenje kredita (HBOR, komercijalne banke), priprema dokumentacije za ishođenje jamstava (HAMAG-BICRO), te ostale usluge prema potrebi.